Hjem

Et lån er en avtale mellom to parter hvor den ene parten låner ut en gjenstand eller et pengebeløp til den andre parten. Långiver kalles ofte kreditor og låntaker ofte debitor. Pengelån pleier å ha et vederlag festet ved seg, som regel i form av rente.

Sikkerhet for lånet

Ved mange lån settes det en sikkerhet for lånet. Det kan være pantsetting i hus eller verdipapirer. Noen ganger låner man også mot kausjon hvor en eller flere kausjonister påtar seg å innfri lånet om debitor er ute av stand til å gjøre dette selv. Et privatlån eller forbrukslån er lån som tas opp som man så bruker tilforbruk. Dette er ikke nødvendigvis billige lån, men om du gjør god research kan du finne lån som tilfredsstiller dine behov, uansett hva de måtte være til. Når du låner penger er det ofte viktig med lav rente. Det finnes flere gode nettsteder der du kan sammenligne priser på forbrukslån. Blant annet: https://lavrente.org/forbrukslan, https://www.finansportalen.no/bank/forbrukslan/ og https://bedrebest.no/forbrukslan.

En lav rente er viktig for deg

En lav rente sørger for at du ikke bare betaler mindre per avdrag, men at totalsummen du betaler tilbake på lånet vil være lavere enn om det er høy rente. Det er likevel viktig å følge med på om det tilkommer andre avgifter på lånet. Når du leter etter riktig lån må alle avgifter regnes med.